Seko kräver löneökning för postanställda

Fackförbundet Seko kräver löneökningar på minst 3,2 procent inför de stundande löneförhandlingarna inom postområdet.

Avtalet ska garantera de anställda löneökningar på minst 350 kronor per månad. Dessutom vill Seko införa en regel om att heltidsanställning är en rättighet och deltidsanställning en möjlighet.

Seko kräver också regler som ska förhindra att bemannings- och uthyrningsföretag används när det samtidigt finns personer med företrädesrätt till återanställning som kan utföra arbetet.

Det nuvarande avtalet löper ut den 30 september. Det omfattar drygt 35 000 Seko-medlemmar, främst anställda på Posten.