Italiensk tanker kapad av pirater

Ett italienskt tankfartyg kapades på söndagen av pirater utanför Benin i västra Afrika. Benins flotta mottog tidigt på morgonen nödsignaler från fartyget och skickade två patrullbåtar i jakt på piraterna.

Tankfartyget Anema e Core hade 23 personer ombord, varav två italienare, tjugo filippinier och en rumän.

Efter att flera fartyg kapats tillåter Italien numera beväpnade vakter ombord. Det är dock oklart om det fanns sådana på Anema e Core.

TT