Risk för att attentatet i Norge inspirerar andra

1:55 min

Det Breivik har skrivit bedöms kunna inspirera andra riskindivider. Och svenska säkerhetspolisen uppger att man där försöker arbeta med att följa och upptäcka eventuella riskindivider, säger Säpos analyschef Johan Olsson.

– Vi håller koll på de personer som vi bedömer utgör ett hot, hur de reagerar, men det handlar inte om någon slags allmän övervakning av Internet.

I det omfattande dokumentet, ett slags manifest, som gärningsmannen misstänks ligga bakom och som publicerats på nätet, finns både tips och rekommendationer på tänkbara måltavlor och personer att attackera.

Och det är oskyddade mål utan bevakning som framhålls, samlingar inom politik, kultur, media och dylikt. Dokumentet har skickats till en rad personer innan dådet och det är skrivet för spridning då författaren uppmanar till översättning.

Johan Olsson som är analyschef på Säpo menar att man jobbar intensivare än vanligt och bevakar hur diskussioner på nätet och utanför utvecklas bland de individer som Säpo bedömer som potentiella riskindivider som kan tänkas bli inspirerade - så kallade copycats.

– Det är naturligtvis något vi analyserar för at se vad vi kan sätta in för insatser, skyddande eller andra.

Men hur stor risken är för att någon låter sig inspireras av det här är svårt at säga. Sven-Åke Christiansson är professor i psykologi vid Stockholms universitet.

--Det kan ju förstås vara personer som inspireras och det sätter igång deras fantasier. Men steget är väldigt, väldigt långt till att ta det till faktiskt handling. Det är ju något som sker efter en långt gånede problematik hos individen själv men också långa förberedelser. Men man ska räkna med en smittoeffekt. Det såg man inte minst i attentaten i Finland och skolskjutningarna där som följde på varandra och som i sin tur följde på attentatet på Virgina Tech 2007.