Sjukskrivningskostnaderna minskar

Under årets sju första månader har Försäkringskassan i Värmland minskat sina sjukskrivningskostnader kraftigt.

Till och med juli i år är den totala kostnaden 704 miljoner. Jämfört med samma period förra året handlar det om en minskning med 120 miljoner krnor eller motsvarande nästan 15 procent.

Enligt Försäkringskassan är förklaringen bland annat att allt fler blir sjukskrivna på halvtid och dessutom minskar inflödet av nya sjukfall.