Grödor besprutas allt hårdare

Besprutningen av de svenska åkrarna har ökat med 30 procent, sedan mitten av 90-talet - trots LRFs paroll om att Sverige skall ha världes renaste jordbruk.
Det går tvärt emot regeringens uppställda miljömål, där det istället skulle ske en minskning med tio procent. Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Per Rosenberg kallar det ett misslyckande för svenskt jordbruk, och LRF:s ordförande Caroline Trapp tycker inte att det är bra, men säger att det är en följd av att odlingen har ökat av vissa sorter av grödor, som kräver mer besprutning.