Få jobb trots högre tillväxt

Det blir ett toppår i Sverige med en tillväxt på tre procent, enligt en ny konjunkturprognos från arbetsgivaroganisationen Svenskt Näringsliv. Däremot blir det inte några nya jobb.

Under första kvartalet i år minslade sysselsättningen med 33 100 personer, enligt statistiska centralbyrån. Minskningen är ungefär lika stor i den privata som den offentligea sektorn. Å någon snabb vändning är inte att vänta. I likhet med många andra bedömare tror Svenskt näringsliv att läget på arbetsmarknaden kommer att vara kärvt både i år och nästa år.