Vill skjuta två av tre rådjur

Antalet rådjur i Sverige måste bli färre. Annars finns en risk för att fästingarna blir fler. Det säger Uppsalaprofessorn och fästingexperten Thomas Jaenson till Sveriges Radio Upplandsnytt.

Han menar att det i huvudsak är på grund av rådjurens spridning som så många människor insjuknar i TBE och borrelia i dag, jämfört med för 50 år sedan. Professorn rekommenderar att man minskar dagens rådjursstam med två tredjedelar till cirka 100 000 djur.

Men effekterna av minskningen lär dröja. Upp till tio år kan det ta innan man märker av någon skillnad. Trots detta vill Thomas Jaenson betona vikten av att göra något åt det han menar är ett stort problem.

- Gör vi ingenting åt den här situationen och istället låter rådjurspopulationen ligga på en nivå som jag tror att de flesta jägare i Sverige tycker är en lämplig nivå, det vill säga ca en halv miljon rådjur, kommer fästingpopulationen att öka i antal. Det leder till att vi får ännu fler fall av TBE och borrelia jämfört med vad vi har i dag, säger Thomas Jaenson.

Men på Naturvårdsverket ställer man sig avvaktande till uppgifterna.

– Det är ny kunskap för mig, att rådjuret skulle spela en så stor roll och vara närmast avgörande för fästingens existens, säger Christer Pettersson, sakkunnig i klövviltsfrågor på Naturvårdsverket.

Han säger att frågan var uppe i slutet på 90-talet i en utredning som Socialstyrelsen ledde, där Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och andra forskare var med. Och då kom man fram till att det framför allt är gnagarpopulationen som är smittoreservoar. Det betyder i längden att fästingarna finns tillgängliga för alla tamdjur, särskilt då sällskapsdjur som hundar och katter.