Nära en miljon till Markaryd för att locka nya invånare

Markaryds kommun får 900 000 kronor av länsstyrelsen till ett treårigt projekt kallat ”Markaryds utvecklingsplan” som har målsättningen att öka inflyttningen till kommunen.

Detta ska ske bland annat genom service riktad till dom som flyttar till kommunen, marknadsföring gentemot pendlare och att använda sig av ambasadörer för kommunen.

Tanken är också att genomföra ungdomssatsningar och att skapa fler arbetsmöjligheter för kvinnor.

Markaryds kommun har sedan tidigare beslutat att satsa en miljon per år under dom kommande tre åren på det här projektet.