EU vill göra det lättare att driva in skulder

1:04 min

Det kan bli lättare att driva in skulder från andra EU-länder. Enligt ett förslag från kommissionen ska det bli möjligt att frysa tillgångar på bankkonton hos dem som är skyldiga pengar.

Enligt siffror från kommissionen så förlorar företag i EU varje år 600 miljoner euro, nästan 5,5 miljarder kronor i obetalda skulder från företag i andra EU-länder.

För att kunna driva in pengar från ett företag i ett annat EU land så måste man i dag gå via det landets rättssystem, en process som ofta blir lång och komplicerad .

Men nu föreslår kommissionen nya regler som man hoppas ska göra det lättare. Man vill göra det möjligt att frysa så mycket pengar som fordran är på den betalningsskyldiges bankkonto. På så vis kan inte pengar flyttas runt, eller på andra sätt döljas under tiden man rättsligt prövar om fordran är riktig.

Reglerna är inte bara tänkta att gälla företag utan även privatpersoner, till exempel när en förälder som bor utomlands inte betalar underhåll.

För att det här ska bli verklighet måste förslaget godkännas av både Europaparlamentet och ministerrådet.