Delade meningar om Breiviks psykiska tillstånd

2:32 min

En sak som rätten kommer att få ta ställning till är huruvida Anders Behring Breivik är tillräckligt frisk för att kunna dömas till fängelse. Överläkaren och specialisten i rättspsykiatri, Eva-Marie Laurén tror inte att han har någon allvarlig psykisk störning i lagens mening.

– Nej det finns inget som hittills tyder på att han skulle ha en sviktande verklighetsförankring, att han skulle ha en störd uppfattning av sin omvärld, och han har ju inte en psykossjukdom utan en udda personlighet, säger Eva-Marie Laurén.

Det skulle enligt Laurén betyda att han i Sverige inte skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan till fängelse.

– Man kan ha en speciell verklighetsuppfattning men för det så kan man uppfatta och tolka verkligheten på ett korrekt sätt i övrigt. Om han skulle ha en allvarlig psykisk störning så skulle man ha märkt det på andra sätt i hans liv tidigare, säger Eva-Marie Laurén.

Ekot har även talat med psykiatern och experten på gärningsmannaprofiler Ulf Åsgård. Han tror att Anders Behring Breivik har tvångsmässiga drag och personlighetsstörningar, men att det inte handlar om någon genomgripande psykisk sjukdom.

Professorn i rättspsykiatri, Sten Levander som även arbetat som rättspsykiater i Norge, tror även han att Breivik kommer att dömas till fängelse där. Men till skillnad från Laurén och Åsgård så menar han att Breivik faktiskt är allvarligt psykiskt sjuk.

– Den sjukdom det rör sig om är vanförställningssyndrom av den typ som går med grandiosa föreställningar om eget värde och högre uppgift, säger Sten Levander.