Jimmie Åkesson: "Jag accepterar inget ansvar"

2:09 min

Sverigedemokraternas ledare, Jimmie Åkesson, accepterar inte några jämförelser mellan Anders Behring Breiviks åsikter och Sverigedemokraternas politik. Det går inte att frikoppla åsikterna från handlingarna, anser han.

– Man måste tillåtas kritisera svensk invandringspolitik utan att hållas ansvarig för vad den här massmördaren har gjort, jag accepterar inte att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarigt, säger Jimmie Åkesson.

Men om ni har ett språkbruk som ligger väldigt nära varandra och just varnar för islamisering, är det då konstigt om man drar paralleller till en man som har begått det här dådet, just för att han vill hindra islamisering? 

– Det du indirekt säger med din fråga är att man inte kan kritisera islam, att man inte kan kritisera svensk invandringspolitik, utan att trigga en massmördare. Jag delar inte den uppfattningen. 

Vad är det då är för skillnad mellan Sverigedemokraternas politik och Anders Behring Breiviks inställning, om man bortser från metoderna för att genomdriva politiken? 

– Man kan inte bortse från en persons metoder eftersom de mycket tydligt hänger ihop med den ideologi som man har. Jag tror på demokrati och jag tror på öppenhet och jag kompromissar inte med de värdena. 

Kan man ha det i ett mångkulturellt samhälle? 

– Jag tror att den splittringspolitik som den här regeringen och tidigare regeringar har bedrivit är dåliga för Sverige. Det betyder inte att jag har någon åsiktsgemenskap med en massmördare. 

Men är det möjligt att leva i ett fredligt, öppet samhälle, som samtidigt är mångkulturellt? 

– Jag tror på principen om rättstaten och ett sammanhållet folkhem och det är det är det som jag vill skapa. Om man kommer som invandrare till Sverige är det viktigt att man får tillfälle att bli en del av den svenska gemenskapen. Det är min utgångspunkt för politiken.

Och det bör man rimligen kunna kombinera med att behålla sin kultur så länge man följer lagar?

– Ja.