”De är beredda på våld för sin ideologi”

2:23 min

Det finns, enligt svenska säkerhetspolisen, ett hundratal personer i Sverige som skulle kunna vara beredda att använda våld i något sammanhang för sin högerextrema ideologis skull. Det handlar om personer som är knutna till någon form av "vitmakt-miljö", säger Säpos analyschef Johan Olsson.

– De som vi ser är beredda att göra det i dag är ett hundratal, säger Säpos analyschef Johan Olsson. Flera av dem är inte organiserade i en organisation utan kanske i ett nätverk. Men det finns några organisationer och några som är organiserade i lösare former.

Det finns en rad etablerade och oetablerade grupperingar som delar åsikter med Anders Behring Breivik, men ska man hitta grupperingar som precis som Breivik förespråkar användning av våld så blir det svårare.

Våldsbenägna personer finns inom olika politiska ideologier, men när det handlar om just högerextremism så har Säpo identifierat ett hundratal brottsaktiva personer, som i någon form är beredda på att ta till våld för sin ideologi.

– Det är det vi kallar vitmakt-miljön. Där finns det bland annat nazistiska grupper, men även andra, säger Johan Olsson.

Enligt Johannes Jakobsson, journalist på tidskriften Expo och som har studerat högerextrema grupper, finns våldsbenägenhet gentemot samhället i mycket få, men då nazistiska, sammanslutningar i Sverige.

– Man pratar väldigt vitt och brett om att det är viktigt att föra en total kamp mot samhället. Att alla personer som ställer upp på demokratiska värderingar är fiender för den ariska rasen, som man då kämpar för att bevara till varje pris.

Statsvetare Anders Widfeldt vid Aberdeen University i Storbritannien som forskar om högerpopulistiska partier menar även han att någon våldsvilja knappast finns i de miljöerna. Däremot pekar han på att internet nu innebär att helt nya formationer utanför kända högerextrema grupper och partier, kan växa fram.

– Den här typen av lösa samarbetsformer kan naturligtvis uppstå ibland, och kritiska massor och kritiska grupper utav personer som då kan samlas kring en idé. Om det vill sig riktigt illa, kan den idén inom olyckliga omständigheter vara förknippad med olika former av våldsmetoder.