Fastighetsskatt en följd av räddningspaketet

Irlands regering beslutade på tisdagen att införa en fastighetsskatt på 100 euro, motsvarande drygt 900 kronor, för alla hushåll.

Det är den första nya skatt som införs till följd av det internationella räddningspaket Irland fick löfte om i november.

Irländarna åtog sig då att pressa ner sitt budgetunderskott och stärka banksektorn, men nya skatter var kanske mest svårsmälta.

Det blev stora protester - och regeringsskifte.