Valen kvar i Byfjorden

Näbbvalen är kvar också idag i det inre av Byfjorden i Uddevalla. Och folk vallfärdar under förmiddagen till stränderna och bryggorna vid Skeppsviken för att få en glimt av valen när den då och då går upp till ytan. Idag har den vid flera tillfällen kommit riktigt nära de många åskådarna på södra sidan av Byfjorden.