Sommarregnet kan ge oss billigare el

1:46 min

Vattenfall väntas ha tjänat bra på den senaste tidens höga elpriser. Men de höga elpriserna kan vara på väg ned eftersom landets vattenmagasin har fyllts på under sommaren.

– Om vi tittar på spotpriset i juli så har det levererat kring 37 öre, vilket är 16 procent lägre än föregående månad, säger Faraz Azima, vd för elbytarsajten elskling.se

Den kalla vintern och den torra våren gjorde att volymen i landets vattenmagasin sjönk ordentligt, vilket i sin tur höjde elpriset. Men under sommaren har regnen åter fyllt magasinen.

Men det är inte enbart sommarregnet som påverkar elpriset. Industrin påverkar också.

– Industrin producerar mindre och förbrukar mindre energi både i Sverige och i Europa. Det minskar såklart efterfrågan och sänker priset, säger Jonas Åkesson som arbetar hos energianalysföretaget Markedskraft.

Det är fortfarande industrins nedgång i samband med finanskrisen 2008 som märks. Andra faktorer som drar ner elpriset är en fallande prisutveckling för utsläppsrätter och för kol.

För de stora energibolagen kan sommarens regn innebära lägre intäkter jämfört med den kalla vintern som genererade höga elpriser och gav goda resultat för energibolagen. Till exempel hade Vattenfall en vinst på 7,2 miljarder kronor under årets första kvartal.

För konsumenternas så kan kanske utvecklingen innebära lägre elpriser under hösten, men på elprismarknaden är inget hugget i sten.

– Om det fortsätter att regna kommer priset troligen att fortsätta nedåt, samma vad gäller finansoron. Det är större och större kriser i världen som troligen minskar elförbrukningen och då blir priset lägre. Men om vi får en torr höst så får vi använda det vatten som samlats och det gör att priset går upp igen, säger Faraz Azima.