Hushållens skulder ökar

Hushållens skulder ökade med 45 miljarder kronor, eller med 3 procent, under det andra kvartalet i år, det visar Finansinspektionens Sparbarometer.

Finansinpsektionen konstaterar att hushållens skuldökning har varit större än nysparandet under såväl 2002 som 2003. Och FI tror att den drivande faktorn bakom hushållens ökade skulder är kombinationen stigande bostadspriser och låga räntor.