Regeringen vill höja bidraget till kommuner

Enligt finansminister Bosse Ringholm vill regeringen höja statsbidragen till kommuner och landsting med ytterligare 4 miljarder kronor nästa år och med 2 miljarder år 2006.

Dessutom vill Ringholm sänka inkomstskatten nästa år med ungefär 8,5 miljarder kronor som kompensation för egenavgifterna.

Däremot vill han inte ge något klart besked om hur regeringen tänker hantera frågan om sänkt skatt på sprit.