Oklart samband mellan mobil och cancer

6:17 min

Idag presenteras en ny studie som visar att det inte finns något som tyder på att barn och ungdomar får cancer av att prata i mobiltelefon. Men så sent som i maj uppgav Världshälsoorganisationen, WHO, att elektromagnetiska fält ökar risken för hjärntumören gliom. Vad ska man tro på? Samtal med Torsten Augustsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.