Sjömän förser ungdomar med sprit

I Åhus hamn är försäljningen av smuggelsprit stor
Handelsfartyg i Åhus hamn säljer smuggelsprit till tonåringar. Närpolisen har dokumenterat handeln som både pågår på fartygen och inne i samhället. Men enligt närpolischef Inge Persson har polisen inte resurser till att stoppa handeln. Nu hoppas han på att hamnen ska hägnas in för att man ska kunna få kontroll över hamnen.