AttendoCare tillbakavisar kritiken

Lise-Lott Eriksson som är regionchef för Attendo Care tillbakavisar idag kritiken från en anställd. Hon tycker att sjuksköterskan tagit till överdrifter men säger samtidigt att ledningen för AttendoCare är väl medveten om att det varit en period av oro och oordning på äldreboendet inledningsvis.

Imorse berättade vi om en vikarierande sjuksköterska vid det privata äldreboende Pjäsen i Visby som påtalat missförhållanden där.

Lise-Lott Eriksson håller också med om att rutinerna måste förbättras.