Regler för bilrace ses över

Sedan flera år tillbaka pågår så kallade Blackrace på flera håll i landet. Det går ut på att mäta olika fordons prestanda - en förändrad och laglig variant av Streetrace där bilar tävlar mot varandra på allmän väg. Nu ser Rikspolisstyrelsen och Vägverket över reglerna.

Frågan är om Blackrace ska fortsätta att vara en offentlig tillställning där arrangören söker polistillstånd. I Sörmland arrangeras olika illegala streetrace, bland annat i Eskilstuna.