EU ser över anti-terrorarbete efter Norgedåden

1:59 min

Attackerna i Norge kan få EU att se över sitt antiterrorarbete. På ett extrainsatt möte i Bryssel träffade representanter från Norge i dag EU:s olika antiterrorgrupper, för att dels informera, men också för att se vad man kan göra för att förhindra att den här typen av dåd upprepas.

– Man måste titta på flera olika tillvägagångssätt, det finns inte en magisk kula som kan stoppa allt, säger Timothy Jones som är representant för EU:s kontraterror-koordinator.

Syftet med mötet här i Bryssel är att norska myndigheter ska informera om det som skett och hur utredningen fortsätter, men man kommer också att diskutera vad man på EU-nivå kan göra för att förhindra den här typen av terrorattacker.

Exakt vad man kommer att göra är inte klart, men det har bland annat talats om hur man kan förbättra informationsutbytet mellan olika länder, hur man bättre kan upptäcka hot på internet och det finns redan sedan innan förslag på nya regler när det gäller försäljning av vissa kemikalier som kan användas för att konstruera hemmagjorda bomber.

Timothy Jones efterlyste också bättre forskning om vad som triggar personer med radikala idéer att ta till våld.

– Många personer har extrema idéer, men väldigt få går så långt som till terrorism. Om vi bättre visste vad som får dem att göra det så kanske det går att förhindra, säger han.

I höst ska EU lansera en ny satsning mot extremism. Man ska då bygga upp ett nätverk som ska arbeta mot ungdomars radikalisering, både politisk och religiös. 40 miljoner kronor är avsatta för projektet och nätverket kommer att lanseras i samband med 10-årsdagen av 11 septemberattackerna i USA.

Även om det som hände i Norge var oväntat, så säger Timothy Jones att man inte underskattat hotet från även högerextrema grupper och personer.