Uppmanar folk att inte sälja rederiaktier

1:26 min

Som väntat beslutade Gotlandsbolaget i går att köpa in aktier av delägare som vill sälja. Men aktieexperten Gunnar Ek på Aktiespararna ger rådet att inte sälja, och är fortfarande kritisk mot bolagsledningen.

- Det här kommer att leda till att det blir färre aktier i bolaget säger Gunnar Ek, och svårare för den som vill köpa aktier i det:

Familjen Nilsson äger idag en bra bit över 50 procent av aktierna i Gotlandsbolaget, men Gunnar Ek anser att det erbjudande om inlösen som nu går ut handlar om att familjen vill ha mer. Att de på sikt vill bli ensamägare till Gotlandsbolaget, som av Gunnar Ek betraktas som ett mycket välskött bolag med stora vinster.

- Men man har betalat ut mycket låga utdelningar hittills, utan i stället betalar man ut några få procent av vinsten, för att kunna ta ut större vinster längre fram, säger Gunnar Ek.

Gotlandsbolagets vd Jan-Eric Nilsson står fast vid att kritiken är helt felaktig, utan det handlar enligt honom om att vissa ägare krävt att deras aktier ska kunna lösas in.


Ur Gotlandsbolagets pressmeddelande:

För varje aktie av serie A eller B som anmäls för inlösen utbetalas ett belopp om 700 kronor. Aktieägare skall, under perioden 1 augusti t.o.m. den 15 augusti 2011, till styrelsen ha anmält hur många aktier som önskas inlösas. Om totalt mer än 276 976 aktier anmäls till inlösen kommer eb reduktion att ske pro-rata för varje aktieägare som anmält inlösen. Utbetalningen beräknas ske omkring den 2 september 2011.

I anslutning till beslutet om inlösen fattades även beslut om fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 276 976 kronor, genom överföring av 276 976 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.