SVÄLTKATASTROFEN I PÅ AFRIKAS HORN

Unga samlar in pengar till svältande i Somalia

5:24 min

Regeringen har nu beslutat att öka biståndet till länderna på Afrikas Horn, som upplever den värsta torkan på 60 år. Medan de svenska hjälporganisationernas insamlingar haft en långsam start, är viljan bland somalier i Sverige att hjälpa sina landsmän stor. I Kista bibliotek har några somaliska ungdomar samlats för att planera en insamlingsaktivitet, där de bland annat ska spela upp en teater.

– Uppträdandet handlar om en familj, det är mamman och hennes fyra söner. Pappan har nyligen dött och mamma frågar sina barn, vem ska ta hand om familjen nu? Sen så börjar pojkarna komma med sina egna idéer. Konflikter uppstår som slutar med att två av sönerna dödar varandra. Det är som en metafor för kriget i Somalia och personerna som står bakom det, säger Shahid Aden är en av skådespelarna.

Vilken roll spelar du?

– Jag spelar en av sönerna. Han heter Serakle.

Ett av de värst drabbade länderna är just Somalia, där en tredjedel av befolkningen - runt 3,7 miljoner människor - lever på gränsen till svält.

Insamlingen till dem sker på torg, i Folkets Hus, moskéer och bland individer. I Kista bibliotek är det ett 10-tal ungdomar som samlats för att repetera inför det evenemang - Peace and Charity Picknick - som ska äga rum i Stockholmsförorten Rinkeby.

Syftet är att samla in pengar, men också att medvetandegöra somalier i Sverige om situationen i landet. Det säger initiativtagaren Huda Abu Karr, 24 år, som representerar organisationen Somali Youth Abroad.

– Anledningen till att vi gör det här är för att uppmärksamma det som pågår på Afrikas Horn just nu - att en massa människor svälter, och dör. Vi vill se om vi kan hjälpa till med någonting genom att till exempel engagera fler ungdomar - framförallt somaliska ungdomar. Jag hoppas verkligen att det blir många som kommer och att det är många som har intresse för det här, för det gäller ju i slutändan oss, vi är ju somalier, säger Huda Abu Karr.

Förutom teatern kommer det att vara somalisk poesi och olika talare kommer att informera om situationen i Somalia. En av dom som rest till Stockholm från Eskilstuna för att vara med på arrangemanget är Safiya Ibrahim. Hon är politiskt engagerad, bland annat i SSU, och tycker att det känns viktigt att ungdomarna agerar i en sådan här situation.

– Vi är ganska unga och vi vill verkligen hjälpa vårt land, så det är otroligt coolt liksom tycker jag.

Och hur berörs du av den situation som är i Somalia just nu med svälten?

– Förutom svälten, kriget är ju värre. Om kriget skulle stoppas och vi skulle få fred, då skulle kanske svälten vara mindre, för då skulle man kunna göra något åt det, om vi skulle ha en stat. Så allting hänger ihop liksom.

Det kommer också att finnas somaliska insamlingsorganisationer på plats i Rinkeby, för att informera om hur de försöker nå ut till de drabbade. En av organisationerna är Aayo Development Foundation, som hittills lyckats samla in 100 444 kronor bland somalier i Sverige. De samarbetar både med somaliska organisationer i Sverige och förmedlar pengarna via tre NGOs (icke-statliga organisationer) i Somalia, som i sin tur samarbetar med FNs matorgan, World Food Program.

Mohamad Hasan, som företräder Aayo, upplever att viljan att ge bland somalier, är stor. Aldrig förut har han aldrig upplevt att somalier med olika klantillhörigheter i Sverige samarbetat på det sätt som sker nu.

– Jag kan säga att det är första gången som jag sett en massa somalier som har en idé - att de vill bara hjälpa dom som lider i Somalia. Det spelar ingen roll vilken sida i Somalia. Vi känner lite svårt när vi ser folk som dör utan mat och vi lever här och har mat och dryck, och allt som vi behöver, säger Mohamad Hasan.

Ett problem, säger han, kan vara att folk inte är säkra på att hjälpen kommer fram.

– Det är lätt att samla pengar med det är svårt att se till att pengarna kommer rätt. Speciellt när vi pratar om Al Shabaab. Det är jättesvårt, säger Mohamad Hasan.

Fram till för några veckor sedan ville den islamistiska militanta organisationen Al Shabaab, som styr i de områden där det råder hungersnöd, inte släppa in hjälp utifrån. Men nu har de bett omvärlden om hjälp och flera biståndsorganisationer finns i regionen. Mohamad Hasan säger att Aayo Foundation bara samarbetar med politiskt oberoende, icke-klanbaserade organisationer, som de kontrollerat noga. Hittills har man fått bekräftelse på att hjälpen kommit fram till två av de tre områden dit pengarna skulle gå, och man väntar nu på att få tillstånd att leverera förnödenheter även i det tredje området.

Bland de somalier som SR International träffar på Kista torg finns det olika tankar om vad man kan göra för att hjälpa till i Sverige, och om man ska skicka pengar.

– Vi sitter och slösar våra pengar som om de ramlar ned från himlen bara medan det är små barn som svälter. Det är nu man börjar spara alla pengar och tänker på det. Förut tänkte man inte på alla de här små kronorna man hade, säger en ung tjej.

Finns det nåt du kan göra?

– Jo, man kan skänka pengar genom moskéer och sånt där. Men det är inte alltid man vet om dom där pengarna kommer fram heller. Vuxna i Somalia är så själviska, som tänker inte på barnen utan först på sig själva.

– Om de samlar pengar ska dom inte skicka till regeringen. Om de skickar till regeringen äter dom upp pengarna. Det är bättre att köpa mat och gå dit och dela ut till dem. Man ska skicka mat till United Nations, och sedan ska de dela ut maten, säger en ung man.

– Det är alltid små barn och mammorna som lider, inte papporna.

Finns det nåt du kan göra här i Sverige?

– Ja, jag skulle gärna hjälpa men jag vet inte hur man tar steget fram. Men jag hoppas hjälpen från United Nations kommer fram, säger Muna i Kistagallerian utanför Stockholm.