Arbetsmiljöproblem på festivaler

Festivaler är oerhört populära i Sverige. Men nu har arbetsmiljöverket har funnit brister i säkerhet och ljudnivåer vid festivalerna i Kiruna, Piteå och Luleå i sommar. (SR Norrbotten)