Driftsstöd till flygplatser

Kristianstad Airport får nästan två miljoner i bidrag
Regeringen fattade igår beslut om att Kristianstad Airport är en av de drygt 20 kommunala flygplatser som ska få driftsstöd för år 2001. 1.954.000 kronor kommer driftstödet från staten bli till flygplatsen i Kristiainstad. Bidraget baseras bland annat på avståndet till Stockholm och antalet passagerare förra året. Då var det 232.000 personer som reste från Kristianstad airport.