BNP växte mer än väntat

1:07 min

Tillväxten av Sveriges bruttonationalprodukt var starkare än väntat under årets andra kvartal. Enligt de nationalräkenskaper som Statistiska centralbyrån presenterade i dag så växte landets BNP med 5,3 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Jämfört med årets första kvartal så ökade BNP med 1 procent. Den förväntade ökningen var 4,7 procent jämfört med samma kvartal 2010 och 0,4 procent jämfört med årets första kvartal, enligt SME Direkts prognosenkät. 

Sveriges finansminister Anders Borg tycker att siffrorna visar att svensk ekonomi fortsätter att gå bra:

– Man får ju välkomna att det är en stark tillväxt i svensk ekonomi – stark nettoexport, stark arbetsmarknad och hög produktivitet, säger han.

– Samtidigt är det tydligt att den låga konsumtionstillväxten speglar att hushållen är försiktiga och att de påverkas av den här internationella oron.

De svenska hushållens konsumtion ökade med drygt två procent. Det är elpriser, boräntor och oron i världsekonomin som dämpar köplusten. Samtidigt som hushållen håller i plånboken är det en betydligt högre fart industrin. Näringslivets samlade produktion gick upp med över sju procent och landets export är högre än importen.

En hög export gör däremot att Sverige är känsligt för finansoron i framförallt Europa och USA. Finansministern vill inte tala om någon avmattning ännu:

– Vi har en starkare utveckling än vad man har i euroområdet och i USA och även 5,3 procents tillväxt är ju en väldigt hög siffra.