HVB-hem bryter mot lagen kring flyktingbarn

2:01 min

Antalet ensamkommande flyktingpojkar som blir omhändertagna i HVB-hem, hem för vård eller boende,  har ökat drastiskt visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Samtidigt får HVB-hemmen hård kritik för att de bryter mot lagen när det gäller just ensamkommande flyktingbarns rättigheter.

Ekot har träffat en 17-årig pojke som bor på ett HVB-hem utanför Stockholm. Han berättar att trots att hemmet fungerar bra så skulle han mycket hellre vilja bo någon annanstans.

Hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem, tar hand om barn och ungdomar som befinner sig i en krissituation.

Antalet pojkar i åldern 13-17 år som blir omhändertagna i HVB-hem har ökat med 60 procent sedan 2003, anledningen är att antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

Men många HVB-hem bryter mot lagen när det gäller just ensamkommande flyktingbarn. Till exempel saknar 60 procent av hemmen individuella bedömningar av hur man ska kunna ta hand om barnens behov.

Det saknas ofta in- och utskrivningsbeslut och medgivande från barnet.

22 procent av de ensamkommande barnen har ingen kontakt med sin socialsekreterare och i många fall saknas uppföljning och planering för deras framtid.

Per-Anders Sunesson är chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

– Jag tycker att det är urdåligt på samtliga punkter. För det första så är det oerhört viktigt att man har individuell planering för varje barn. Många av de här barnen kan ha vårdbehov och behöver framförallt komma in i svenska samhället och skolan och det är viktigt att man ser varje barn, varje ungdom för sig, säger han.

– Vi lyfter fram de brister vi ser i dialog med kommunerna och vi har ju också rapporterat det till regeringen, säger Per-Anders Sunesson.

Pojken som vantrivs på HVB-hemmet utanför Stockholm längtar efter sina föräldrar.

– Absolut. Jag saknar min familj.

Tror du att du kommer att kunna träffa dem igen?

– Jag hoppas det. Jag tänker på min mamma och pappa, säger pojken.