Ingen förhöjd hotbild i Norge efter attentaten

Den norska säkerhetspolisen, PST, har kommit fram till att det inte finns något skäl att höja hotbilden efter förra veckans terrordåd, men i hotbildsanalysen nämner man Breiviks kontakter med andra extremister, och risken för så kallade copycats, efterföljare.

Jon Fitje är analyschef på norska säkerhetspolisen.

– Vi vill peka på risken eftersom det hänt förut att människor blivit inspirerade av såna här dåd, det är svårt att beräkna sannolikheten för att det händer, men ju längre tid som går, desto mer avtar risken, säger analyschefen Jon Fitje.

Enligt honom har hotbilden inte förändrats när det gäller extrema grupper i Norge, efter förra veckans terrordåd varken när det gäller höger- eller vänsterextremism.

I sitt manifest skriver terroristen Anders Behring Breivik att han tillhör ett europeiskt nätverk med intentioner att utföra politiskt våld.

Norska säkerhetspolisen tar upp det i sin hotbildsanalys, men skriver samtidigt att de inte funnit något som styrker den bilden. Deras huvudhypotes är fortfarande att Behring Breivik planerade och utförde dåden ensam.

--Vi jobbar utifrån hypotesen att han jobbade ensam. Just nu finns det inget som pekar på att någon aktivt har hjälpt honom.

Det har kommit uppgifter att han hade kontakter med högerextrema rörelser i Sverige. Vet ni något om det?

– Han har haft kontakt med väldigt många personer. Men han lägger en annan betydelse i den kontakten än vad personen har varit i kontakt med gör. Han var inte den han ville porträttera sig som.

Alla dem Breivik har varit i kontakt med ger en annan bild av honom än den bild han ger av sig själv i sitt manifest. Säger analyschefen på norska säkerhetspolisen, Jon Fitje.