Experter: Åtala inte för brott mot mänskligheten

Två professorer i juridik uttrycker tvekan inför tanken att åtala Breivik för brott mot mänskligheten – vilket skulle ge högre straff än andra rubriceringar.

Professorn i rättsvetenskap Asbjörn Sandbakken fruktar att det skulle gynna Breiviks syften:

– Genom att tillämpa lagar som har myntats på krigsliknande situationer ger vi gärningsmannen en seger. Han får rätt i att Europa är i krig, att ogärningen inte bara är ett brott utan också ett angrepp på samhället. Då får han en upphöjd martyrstämpel.

Lagen har tillkommit för åtal av brott av det slag som Jugoslaviens ledare Slobodan Milosevic ställdes till ansvar för i Haagdomstolen, säger han till tidningen Klassekampen.

Folkrättsprofessorn Erling Johannes Husabö är också kritisk:

– Om det visar sig att gärningsmannen verkligen var ensam om illgärningarna är paragrafen tvivelaktig.

Domstolen för krigsbrott i forna Jugoslavien i Haag tillämpar lagen så att angreppet bör främja en stats eller en organisations mål. Den norska lagen gör inte en sådan avgränsning.

TT