Böndernas ekonomi pressas när staten håller inne EU-pengar

Bönderna får vänta på sin EU-ersättning, trots LRF:s protester. regeringen anser sig inte ha råd att betala ut ersättningarna under hösten utan har skjutit på utbetalningarna till våren 2005.
Ordförande i LRF Väst Alf Sifversson säger det ökar trycker ytterligare på bönder som redan har det svårt med lönsamheten.

Anders Lunneryd är lantbrukare på gården Lunden utanför Trollhättan och han påpekar att bönder som inte klarar att vara utan EU-pengarna i höst tvingas stå med mössan i hand och begära lån hos bankerna för att kunna betala sina räkningar.
-Bara räntan för ett sådant lån kan kosta 10 000-tals kronor för en stor gård säger Anders Lunneryd.