Dömda brottslingar får inte missbruksvård

Många dömda brottslingar har missbruksproblem och den som döms till vård istället för fängelse har större chans att klara sig från återfall. Trots det får inte alla vård som vill ha det. Det faller på kommunernas dåliga ekonomi.

Att det finns ett samband mellan brottslighet och akohol och droger är välkänt. Antingen är gärningsmannen påpverkad, eller också finns drogberoendet med som en faktor som framkallar brott, till exempel gäller det vid inbrott och stölder.
Och för att bekämpa brottsligheten är alltså vård mer effektivt än fängelsestraff. Sju av tio som får vård återfaller inte i nya brott inom en treårsperiod. Bland dom som döms till fängelse är återfallsfrekvensen högre. 

Orsaken till få får vård är att den stora utgiften ofta hamnar hos kommunen där den dömde är bosatt. Ett vårdprogram kan kosta bortåt en halv miljon kronor och i en begränsad kommunal ekonomi är det omöjligt att ge det till alla.
Andrew Heap, som är chef för Frivården i Skövde, skulle önska att staten tog ett större ansvar och hjälpte kommunerna, till hjälp både för den enskilde och för samhället
– Vi vet att 80 procent av de intagna på våra fängelser har missbruksproblem, säger han. Om de kunde bli drogfria skulle brottsligheten minska.