Hotet mot flodkräftan förvärrat

Flodkräftan hotar att dö ut. Orsaken är brottlig utplantering av signalkräftor, och Västra Götaland är särskilt drabbat, larmar Fiskeriverket.

Det var i början på 1900-talet som kräftpesten kom till Sverige. Kräftor dog och efter hand blev det också ekonomiskt kännbart, så på 60-talet började man plantera in signalkräftor som är resistenta mot pesten. Men signalkräftan sprider också pesten och flodkräftorna började dö ut.

En följd av detta kan bli att flodkräftan bara går att odla i konstgjorda dammar här hos oss. Det tror kräftodlare Gunnar Ölund i Hökerum.

- Jag är inte positiv. Det kan hända att vi kan hålla på med nästan instängda odlingar, men annars tror jag att signalkräftan kommer att ta över.