p1-morgon måndag 1 augusti

Avgörandets dag i USA

10 min

Skuldkrisen i USA ser ut att ha fått en lösning i sista minuten. Hur har det politiska spelet sett ut bakom kulisserna? Och är faran över nu? Samtal med Olle Wästberg, fd generalkonsul i New York och Staffan Sonning, ekonomikorrespondent.