Bror Duktig-fasoner från Livsmedelsverket irriterar

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm protesterar mot Livsmedelsverkets krav om fem årliga vattenprov för alla serveringsställen som inte använder kommunalt vatten.

Enligt EUs bestämmelser kan undantag från detta krav göras för som som inte använder mer än 100 kubikmeter vatten per dygn, men den möjligheten har inte Livsmedelsverket använt.

”Självklart borde undantaget utnyttjas, dels för att kravet om nya vattenprover kostar de ofta små företagarna upp mot 10.000 kronor årligen, dels för att de prover som idag tas visar att vattenkvalitén är god”, säger Ove Bengtsson, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm, som också vänt sig till övriga hallandskommuner för att söka stöd för protesten mot Livsmedelsverket.