"USA:s besked positivt för världsekonomin"

1:06 min

SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist, tror att budgetöverenskommelsen kommer ha positiva följder för världsekonomin.

– Det var ett helt nödvändigt beslut som de var helt tvungna att fatta. Hade vi inte fått det här beslutet så hade det fått väldigt stora konsekvenser, både för världsekonomin och de finansiella marknaderna och även för börsens utveckling.

Vad finns det för risker just nu med amerikansk ekonomi?

– Vi är i ett ganska svagt tillstånd för amerikansk ekonomi. Vi har hög arbetslöshet. Vi har en fastighetsmarknad som fortfarande är i gungning. Det som är problemet för USA nu är att den här avmattningen, som vi ser, är väldigt svår att hantera.

– Den amerikanska centralbanken kan inte sänka sin ränta eftersom den ligger så lågt som den kan ligga. Man kan visserligen trycka pengar men det tror jag får ganska liten effekt. Finanspolitiken som skulle kunna stötta ekonomin är också bakbunden med de här åtstramningarna. Om vi får en avmattning i amerikansk ekonomi så kan frågan ställas: hur ska vi hantera detta när vi inte har några ekonomiskpolitiska verktyg för att försöka få fart på ekonomin igen.