Höga ljudnivåer vid konserter

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Karlstad har i sommar fått ta emot många klagomål från invånare som klagat på höga ljudnivåer från konserter vid Hamnfestivalen och i Mariebergsskogen

Mats Bergström, miljö- och hälsoskyddskontoret i Karlstad. säger att myndigheterna ska se över gränserna för ljudnivån, eftersom många fått hörselskador. Det är arrangören som ansvarar för att dagens gränsvärden uppfylls, och miljö- och hälsoskyddskontoret gör bara stickprov då och då för att se att dessa följs.