Språket 31/8 Om emigrantsvenska och stavningsreform

Hur påverkades språket hos svenskarna som utvandrade till Amerika i början av 1900-talet? En nyutkommen bok bok an Staffan Klintborg, ”Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna”, diskuterar detta språkmöte och vi hör exempel ur inspelningar av äldre utvandrare.
Prof. Lars-Gunnar Andersson diskuterar lyssnarfrågor om nyord och stavning.
För utförligare programinformation, se länken.