Linköpingsforskare får regeringsuppdrag

Vattenforskaren professor Reinhold Castensson vid Linköpings universitet har fått regeringens uppdrag att ingå i den nyinrättade vattendelegationen för södra Östersjöns vattendistrikt.

Delegationens uppdrag är att genomföra de EG-direktiv som syftar till att öka skyddet för vattenmiljön och förbättra kvaliteten.

Castenssons förordnande gäller i tre år.