Fler än budgeterat behöver personlig assistans

Kostnaderna för personlig assistans blir betydligt högre än vad vård- och omsorgsnämnden i Karlstad räknat med.

Antalet ärenden med personlig assistans har redan passerat de 100 stycken det är budgeterat för.

Varje ärende kostar minst 220.000 kronor och det blir i år en fördyring på närmare tre miljoner kronor.

Nästa år beräknas antalet ärenden bli mellan 110 och 115 stycken. Vilket innebär att kostnaderna ökar med mellan tre och fem miljoner kronor.