Psykiatrisk undersökning av Breivik nästa vecka

Huvudfokus i utredningen om terrordåden i Norge är nu huruvida Behring Breivik hade medhjälpare eller ej. I slutet av den här veckan eller i början av nästa kommer den rättspsykiatriska utredningen av honom att inledas.

Teamet kommer att börja med att gå igenom de bandade polisförhören med den misstänkte.

– Det är naturligt att tro att de börjar med att gå igenom det material som finns för att skapa sig en bild och sedan gå vidare till samtal med honom, berättar förundersökningsledare Pål-Fredrik Hjort Kraby på en presskonferens på måndagen.

Under dagens presskonferens berättade utredarna också att de kommer samla in all elektronisk utrustning som ungdomarna hade med sig på Utöya, som mobiltelfoner och kameror. Detta för att kartlägga gärningsmannens rörelse på ön.

Under den här veckan kommer också polisförhören med den misstänkte att fortsätta.

– Han är mer än villig att förklara sig. Det är naturligtvis gynnsamt för oss som utreder, säger Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Vad har han sagt om eventuella kopplingar till Sverige?

– Jag kan inte uttala mig konkret om det men jag kan säga att vi jobbar med andra länder och har fått hjälp från andra länder, bland annat Sverige.

Behring Breivik har i förhör sagt att han agerade ensam vid händelserna den 22 juli. Polisen försöker nu utreda om det finns några fler terrorceller aktiva.

Förundersökningsledaren Pål-Fredrik Hjort Kraby vid Oslo-polisen berättar att man nu kommer att ställa mer konfronterande frågor tilll Breivik för att kartlägga hans rörelser vid regeringsbyggnaden och Utöya den 22 juli.