Lyckad utgrävning i Sala

Utgrävningarna av Sala gruvbys gamla begravningsplats är snart klar. Även om man ännu inte fått svar på alla frågor, däribland var kapellet låg, så är antikvarien Anna Onsten nöjd med utgrävningarna

Utgrävningarna av Sala gruvbys gamla begravningsplats utmed västeråsutfarten i Sala närmar sig slutet.

Fynden har varit många och i dag undersöks en av gravarna lite närmare. Det är en grav med ett välbevarat skelett som man arbetar med och där man hoppas få svar på vilken ålder och kön den döde hade. Eventuella sjukdomar och andra uppgifter kan man också få fram.

Dessutom har en rad fynd av bland annat glas gjorts i området. En rad murar har man också grävt fram men ännu är man inte säker på var kapellet låg.

I morgon fredag avslutas arbetet och området utmed Västeråsvägen återställs.