Nöjda stresspatienter

De flesta av de patienter som behandlats vid företaget Stressmedicin är väldigt positiva till den behandling de fått. Det visar den utvärdering som norra hälso- och sjuvkrådsnämnden i Hälsingland låtit göra.
Men trots att patienterna själva tycker att behandlingen de fått mot stress och utbrändhet gjort nytta så har inte sjukskrivningarna minskat. I augusti bestämmer sjukvårdsnämnden hur det samarbete med Stressmedicin som pågått sedan hösten 1999 ska fortsätta. Nämndens ordförande Siw Karlsson säger till Radio Gävleborg att verksamheten är så viktigt att det kommer att bli ett fortsatt samarbete.