Mikaeliskolan får kritik av Skolverket

Mikaeliskolan i Nyköping får kritik från skolverket. Skolan har fått in anmälningar angående barn som utsatts för kränkande behandling, i form av mobbing och fysisk misshandel. I anmälningarna har skolan beskyllts för att inte ha gjort något åt detta.

Skolverket har granskat anmälningarna och anser att det finns brister på skolan. Senast den 19 november måste Mikaeliskolan ha en handlingsplan klar för hur man ska göra för att undvika att barn utsätts för kränkande behandling.