Budgetuppgörelse fick ja i representanthuset

2:42 min

Efter en utdragen debatt, svåra låsningar och till slut en kompromisslösning som ingen egentligen vill ha, röstade representanthuset i den amerikanska kongressen i natt igenom den budgetuppgörelse som tillkommit för att säkra en höjning av USA:s lånetak.

I eftermiddag svensk tid ska senaten rösta om uppgörelsen, i absolut sista stund innan tiden helt rinner ut, och USA tvingas ställa in betalningarna.

Femton minuter var allt som krävdes, efter veckor av manglingar, dramatik, tvärnitar och ett amerikanskt politiskt landskap som böljat fram och tillbaka, och som kanske aldrig blir sig riktigt likt igen.

På de 15 minuterna röstade representanthuset, många ledamöter mycket motvilligt, andra öppet mot sin övertygelse. Men det blev ändå 269 röster för förslaget. De allra flesta republikanska, trots ett utbrett missnöje med en uppgörelse som bland annat krymper anslagen till USA:s militär.

161 ledamöter röstade nej, av dem var en majoritet demokrater, som är om möjligt än mer missnöjda, eftersom budgetkompromissen inte innehåller en enda skattehöjning, utan bara nedskärningar, för att minska budgetunderskottet, det enorma gapet mellan USA:s inkomster och utgifter.

I och med nattens omröstning har ett avgörande steg tagits för att USA under tisdagen ska kunna höja lånetaket. Därmed kan de undvika att ställa in sina betalningar på dagen D, den 2 augusti.

Tidigast i eftermiddag svensk tid är det senatens tur att rösta. Politiska bedömare här är i stort sett övertygade om att de röster som krävs redan är säkrade, men som alltid i politiken är ingenting klart förrän allting är klart.

Uppgörelsen innebär offentliga besparingar på sammanlagt över två tusen miljarder dollar under tio år.

Drygt 900 miljarder sparas i ett första skede. Resten av besparingarna ska manglas fram genom att en så kallad superkommitté, med sex personer vardera från båda partier, lägger ett förslag lagom till den amerikanska storhelgen, Thanksgiving, i november. Kongressen ska rösta om förslaget på självaste julafton i år. Båda datumen är tänkta att fungera som smörjmedel.

Det är även den mekanism som innebär att om superkommittén inte kan enas, eller om dess förslag röstas ner, ja då utlöses automatiskt stora nedskärningar. Hälften inom demokraternas favoritområde välfärd, och hälften inom försvaret, som ju värnas extra starkt av republikanerna.

Ingen gillar den här budgetuppgörelsen. Flera säger öppet att de hatar den. Men alla inser att alternativet, inställda betalningar, vore bortom det rimliga, både ekonomiskt och politiskt.

Och därför drogs i natt en kollektiv suck av lättnad i USA när de 15 minuterna gått, och talmannen John Boehner kunde konstatera att det blivit ett ja till förslaget.