Allvarlig kritik mot friskola i Göteborg

3:38 min

Godtycke och kränkande behandling av elever. Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot en fristående grundskola med muslimsk inriktning i Göteborg. Missförhållandena pågick under den tid som den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi var rektor på skolan.

– Kränkningarna är väldigt allvarliga, både de som vi har kommit fram till och de som nämns i de anmälningar som ligger till grund för den här tillsynen, säger Hans Larsson, enhetschef på Skolinspektionen i Göteborg till Ekot.

Enligt Skolinspektionen har en hel del åtgärder vidtagits på skolan sedan dess.

– Men det finns fortfarande mobbningsfall och uppgifter om lärare som inte beter sig som de ska gentemot eleverna.

Skolinspektionen valde, efter flera anmälningar, att göra ett oanmält besök på Römosseskolan i december förra året. Ordinarie rektor, Abdirizak Waberi, hade då nyligen tagit plats i riksdagen för Moderaterna i Göteborg, och var tjänstledigt från skolan.

Det Skolinspektionen såg under sitt besök ledde till beslut om en fördjupad tillsyn av verksamheten på Römosseskolan. I januari och maj gjordes nya besök och i slutet av juni presenterades slutsatserna. Där står bland annat att: "Skolinspektionen ser mycket allvarligt på de brister och problem som finns i skolans värdegrundsarbete och arbetet med att skapa en trygg lärmiljö".

Exemplen i rapporten handlar bland annat om lärare som är fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundar för att pojkar kränker flickor på skolan. Skolans arbetsplan har inslag som strider mot skollagen, bland annat obligatorisk bön i moskén. Dessutom är betygssättningen på Römosseskolan godtycklig och förefaller gynna pojkarna på skolan.

– Kunskapsresultaten och betygssättningen ser lite konstig ut när man tittar på statistiken. Framför allt tror vi att det kan finnas lärare som inte sätter betyg efter regelverket, utan efter eget tyckande, så det är en rätt osäker betygssättning helt enkelt, säger Hans Larsson.

Samtliga pojkar som gick ut nian förra året hade fullständiga betyg och var behöriga att söka till gymnasiet. Bara 71 procent av flickorna gick ut med fullständiga betyg. På de flesta andra skolor brukar förhållandet vara det omvända: att flickorna klarar sig bättre än pojkarna.

Siffrorna är så anmärkningsvärda att Skolinspektionen har begärt fram betygsstatistik från tidigare år, för att se om 2010 var ett undantag eller om Römosseskolans elever även tidigare har avvikit på det här sättet.

Abdirizak Waberi vill inte låta sig intervjuas på band av Ekot, men under ett telefonsamtal säger han att han inte har läst Skolinspektionens rapport och att han heller inte längre prioriterar de här frågorna sedan han kom in i riksdagen. Men Waberi sitter fortfarande i Römosseskolans styrelse och i styrelsen för Sveriges islamiska skolor. Så sent som i vintras ansökte han om att starta en ny muslimsk friskola i Eskilstuna.

Waberi hänvisar istället till Vernesa Slatina, som anställdes som vikarie för honom i mars i år. Via en svajig telefonledning till Bosnien, försäkrar hon att man ska lösa de återstående problem som Skolinspektionen pekar på.

– Jag kommer att börja jobba innan lärarna börjar jobba, och sedan kommer vi direkt, så snart lärarna kommer, att sätta igång att vidta de åtgärder som behövs för de brister som Skolinspektionen ser som mest allvarliga. Andra brister har jag fått viss tid för att åtgärda, säger hon.

Skolinspektionen kommer att följa upp beslutet och hålla Römosseskolan under uppsikt, säger Hans Larsson.

– Först och främst följer vi upp det här beslutet och ser till att man vidtar de här åtgärderna nu. Jag tror att det finns goda förutsättningar att de består om nu den här andra rektorn kommer tillbaka, för han måste ju också följa de författningar som gäller.