Senaten sa ja till höjt skuldtak i sista stund

1:46 min

Med 74 röster för uppgörelsen, och 26 emot, avvärjde den amerikanska senaten med bara några timmars marginal hotet om att behöva ställa in sina betalningar vid midnatt på grund av en tom statskassa. Nu höjs i stället lånetaket.

En tom statskassa hade betytt uteblivna löner, bidrag och pensioner, vilket hade drabbat både enskilda amerikaner och USA som helhet mycket hårt. Eller så hade det inneburit att USA helt enkelt skulle upphöra med ränteinbetalningarna på de astronomiska lån som utgör den amerikanska statsskulden. 

Eller båda delar. 

Alla alternativen hade med expressfart lett till oöverblickbara ekonomiska konsekvenser, både för USA och för världen. Nu är det många som andas ut. 

Men bara delvis, för det här är bara början på en mycket lång och smärtsam process med att krympa det budgetunderskott som av en del kallas perverst, och som fortsätter att utgöra ett hot mot både den amerikanska och den globala ekonomin. 

Just som den akuta krisen precis var avvärjd, framträdde president Barack Obama i Vita husets rosenträdgård för ett kort tal till nationen. Han tog då åter upp de skattehöjningar för de allra rikaste, som han och demokraterna både krävt och utlovat, men helt tvingats lägga åt sidan, under de senaste dygnen. 

Budgetunderskottet kan inte krympas enbart med nedskärningar, sa Obama.

– Det betyder också att vårt skattesystem måste reformeras så att de rikaste amerikanerna och de största företagen betalar en rimlig andel. Alla måste bidra, och det är den princip som jag kommer att slåss för i nästa fas av den här processen.