Världsnaturfonden kräver fiskeförbud

I ett utspel för att rädda framtida fiskbestånd kräver Världsnaturfonden att regeringen ska besluta om att inrätta fyra marina reservat, där det är helt förbjudet att fiska.

Utspelet gjordes under ett seminarium, som anordnades av Världsnaturfonden och Sveriges Fiskares riksförbund.

– Fyra områden tycker vi är bra, två i Västerhavet och två i Östersjön, nära kusten och längre ut i havet. Det behövs olika typer av resultat för att kunna utvärdera effekten för fisket, som vi tror kommer att bli väldigt positivt, säger Lars Kristoferson, som är generalsekreterare för Världsnaturfonden.

Relationerna har varit minst sagt kyla mellan Världsnaturfonden och Fiskarnas riksförbund, sedan Världsnaturfonden för fyra år sedan kom med den omdebatterade konsumentguiden med uppmaning till bojkott av bland annat torsk.

Visa upp enighet
På mötet skulle en enad front visas upp mellan Världsnaturfonden och Fiskarnas riksförbund genom att gemensamt arrangera ett seminarium med 100 deltagare, både yrkesfiskare och representanter från flera myndigheter i Göteborg.

På seminariet presenterade Världsnaturfonden sitt krav att fyra havsområden måste pekas ut som marina reservat, där fiske är helt förbjudet i minst fem år, för att rädda bestånden.

Fiskarna protesterar
Regeringens mål att snarast peka ut ett sådant område, har gått trögt, bland annat på grund av protester från yrkesfiskarna.

Den så enade fronten, blev istället till en öppen spricka vid mötet.

– Vi är med på att resonera om skyddade områden med olika regelsystem, men inte om fiskestopp, eftersom det inte har någon biologisk effekt, säger Reine Johansson, som är ordförande för fiskarnas riksförbund.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se