Jättesmå frågor

Är queerfeminism farligt för ungdomen?

16 min

Det här är den identitetspolitiska dagen i Jättestora frågor. Debattklubben Jättesmå frågor, nördar därför ner sig i en -ism: Queerfeminismen!

I queerfeminismen blandas mer traditionell feminism med queerteorin. I queerteorin är NORMER den centrala tolkningsmodellen för att förstå samhället – framför allt vad gäller kön och sexualitet. Normbegreppet kan superkort förklaras som majoritetens förväntningar på vanlighet, alltså hur man förväntas vara för att inte vara konstig. Det kanske är oundvikligt, men det som händer i förlängningen är att  normerna blir en beskrivning av hur man MÅSTE vara för att få vara en del av gruppen. Det kan vara vilken grupp som helst, men man brukar mest intressera sig för normerna i stora och viktiga grupper som tex det svenska samhället. Normkritisk feminism är ingen marginalrörelse, den omhuldas av till exempel miljöpartiet och RFSLs ungdomsförbund. Men alla är inte övertygade, inte ens de som kallar sig själva feminister.

Petra Ornstein argumentera för den kanske kontroversiella tesen ”Queerfeminism är farlig för ungdomen”. Petra är statistiker och skriver avhandling om bl. a konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor.  Queeraktivisten Vio Szabo är här för att hävda motsatsen, alltså att queerfeminism visst inte är farlig för ungdomen.

Vem tycker du har rätt?

Lyssna! Tänk. Rösta! Kommentera.