Tingsryd

Villor planeras nära förorenad mark

1:59 min

Mark runt gamla sågverk är ofta svårt förorenad av skadliga kemikalier. Nu har Tingsryds kommun planerat bostäder bara sjuttio meter från den nedlagda sågen i Tingsmåla.

Inne i Tingträs gamla lokaler ligger det krossat glas överallt och taket har rasat in. Det är många år sedan sågverket var igång, men minnena av det finns kvar. Pentaklorfenol, dioxiner och mitrol 48 är några av de giftiga ämnen som kan ha sipprat ner i mark och vatten under åren.

Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg tycker att kommunen har gjort för få provtagningar på marken i området.

– Det är ju väldigt farliga ämnen som finns inom det gamla sågverksområdet. Det vi menar är att kommunen inte är tillräckligt säker på att området inte är kontaminerat.

Tingsryds kommun har tagit prover på varje planerad villatomt och de har inte visat på några förhöjda halter. Men analysen av proverna från själva sågverksområdet är inte klar, utan där kommer resultaten först under hösten.

Redan 2005 gjordes en stor markundersökning av ett privat konsultföretag. Då konstaterades det att både mängden dioxiner och pentaklorfenol låg långt över gränsvärdena. Området placerades i riskklass 2, vilket innebär att det finns en stor risk för markförorening.

Björn Wendelborn Barr
bjorn.wendelborn_barr@sverigesradio.se